Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sama
19:44
6234 0d04 390
sama
18:47
1510 83c8 390
Reposted fromnoja noja viala-lu la-lu
sama
20:49

Bywały noce, kiedy byłem pewien, że umrę, jeżeli nie zasnę. Cała noc chodziłem sam po pustym mieszkaniu, z sypialni do łazienki, z łazienki przez pokój frontowy do kuchni. Dziesiątki razy otwierałem i zamykałem lodówkę, odkręcałem i zakręcałem krany, Spuszczałem wodę. Ciągnąłem się za uszy. Ćwiczyłem wdechy i wydechy. O wschodzie słońca wiedziałem, że nic mi już nie grozi. Zasypiałem wśród głębokiego, uzdrowicielskiego błękitu ścian.

— Bukowski - Hollywood
sama
14:31

SAMOTNOŚĆ

nikogo

o nią nie wiń

ona przyszła

od środka

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzapominanie zapominanie
sama
21:19
1764 6031 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
sama
21:10
7272 e531 390
Reposted fromm-shadows m-shadows viakeeplooking keeplooking
sama
21:08
Czasami brak mi powietrza i wtedy wiem, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromperseweracje perseweracje viakeeplooking keeplooking
sama
15:33
sama
16:31

Nie ma lepszej chwili do stracenia niż obecna.

— Antoni Regulski
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura
sama
16:26
Na jednym dobrym słowie mogę przeżyć trzy miesiące.
— Mark Twain
Reposted fromxspilttears xspilttears viaMagnolia11 Magnolia11
sama
16:23
8793 8809 390
Reposted frombluesunday bluesunday
sama
14:27
1821 5b71 390
M. Świetlicki
Reposted fromraita raita
sama
18:53
Bo tak mało wciąż wiem,
tak mało wciąż jest,
w tym wszystkim mnie
— myslo
Reposted frompastelina pastelina viacytaty cytaty
sama
19:18
sama
20:39
7609 8fbf 390
sama
19:34
Miłość Cię znajdzie.
— Daughtry
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
sama
21:57
21:40
8834 310a 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
sama
21:40
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
sama
17:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl