Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sama
22:14
sama
22:05
sama
20:56
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
sama
00:01
sama
22:42
Reposted fromweightless weightless
01:15
7707 b6bf 390
sama
00:59
Czy szłaś kiedyś przez pokój pełen ludzi, czując się tak samotna, że bałaś się każdego następnego kroku?
— Jodi Picoult
Reposted fromSandria Sandria viasfeter sfeter
sama
23:30
a mnie to już nikt dawno tak bardzo
dawno tak bardzo już nikt
nie pielęgnował
— Stachura
Reposted frompoppyseed poppyseed viastachura stachura
sama
23:25
5236 36c1 390
Reposted frombeproud beproud viapralina pralina
23:17
2352 d73e 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasmutnazupa smutnazupa
23:13
6456 bc4a 390
sama
20:49
4443 d8cb 390
Reposted byAniaMarry AniaMarry
sama
19:51
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
sama
21:47
5089 6c2e 390
sama
14:17
9347 a4a9 390
Reposted fromstylte stylte viawszystkodupa wszystkodupa
sama
05:17
Reposted fromweightless weightless
sama
05:16
(...) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
sama
20:41
sama
22:37
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. 

Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— A. Osiecka
Reposted fromnirvitii nirvitii viahavingdreams havingdreams
sama
21:41
  Byłbym zachwycony, dzieląc iluzję ludzi
szczęśliwych, którzy wierzą, że żyją w najpiękniejszym miejscu na ziemi i nie muszą go z niczym porównywać.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Ulisses z Bagdadu
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl